Lobuloplàstia

La cirurgia estètica del lòbul o labioplàstia, és la cirurgia destinada a millorar o restaurar l’aspecte i la forma harmònica dels lòbuls de les orelles.

jas.

Durada de la intervenció

Per a la intervenció de lòbul esquinçat es realitza un senzill procediment amb anestèsia local i ambulatòria que suposarà el tancament de l’orifici del pendent.

Descripció de la tècnica

Amb la cirurgia s’aconsegueix una forma normalitzada del lòbul, guardant la màxima harmonia possible amb el rostre. En altres casos l’origen de la intervenció és la correcció de la flacciditat del lòbul o lòbuls prominents, en els quals es realitza una modificació de la posició de la base del lòbul i es redueix la grandària d’aquest.

Període de recuperació

Durant 30 dies s’haurà d’anar amb compte amb la cicatriu i usar pendents de tancament amb clip, passat aquest període es podrà realitzar un nou orifici però sense interferir en la cicatriu