Remodeling facial

Són infiltracions, normalment d’àcid hialurònic, encara que també es pot ser d’adipòcits (empelt gras o lipofilling) i que estan indicats para:

  • Modelar el rostre, augmentat el volum de la zona tractada: llavis, pòmuls, galtes o mentó.
  • Corregir o atenuar tot tipus de depressions cutànies, fonamentalment arrugues, solcs i cicatrius.
  • Remodelació del nas.

Descripció de la tècnica

El tractament es realitza sense incisions, ni cicatrius, ni cirurgia, i respectant sempre la fesomia de la cara.