Otoplàstia

La otoplàstia s’utilitza normalment per corregir les orelles prominents o orelles de soplillo. Tant la infància com l’adolescència són períodes crucials en els quals es forja el caràcter i es produeixen importants complexos. Un dels problemes estètics més freqüents són les orelles desenganxades, que entre altres alteracions sol provocar dificultats en les relacions socials. La cirurgia estètica de les orelles, que és una de la poques intervencions que es duu a terme en adolescents, a més d’en adults, i procura solucionar aquest problema estètic amb una senzilla intervenció amb la qual es corregeix l’alteració en la posició i forma de les orelles.

Durada de la intervenció

La durada d’aquesta tècnica oscil·la entre les 1 i les 2 hores encara que pot variar segons la complexitat de la intervenció.

Descripció de la tècnica

Consisteix en un procediment quirúrgic que es duu a terme mitjançant anestèsia local, o anestèsia local més sedació. Normalment per a nens menors de 12 anys sol utilitzar-se anestèsia general. Requereix l’ingrés hospitalari de la persona, encara que usualment rep l’alta hores més tard després de la intervenció.

Període de recuperació

Durant el post-operatori d’aproximadament 2 setmanes haurà de portar la cinta del pèl i els punts se solen retirar també cap a les 2 setmanes.

El pacient podrà fer una vida normalitzada a partir del 3 dia, encara que amb excessiva cura. Podran reprendre la seva rutina passada una setmana o 10 dies.