Lífting facial i cervical

 

El lífting facial o ritidectomía és una tècnica quirúrgica que consisteix en la remodelació dels volums facials per millorar arrugues i plecs. Reposicionant els volums facials que han caigut amb el pas del temps. Aquesta tècnica abasta des del coll, les galtes i la barbeta donant un aspecte més rejovenit. A vegades sol ser complementat amb un lífting frontal.

Durada de la intervenció

La durada d’aquesta tècnica supera les 4 hores encara que pot variar segons la complexitat de la intervenció. Aquest tipus de procediment quirúrgic es duu a terme mitjançant anestèsia general, prèvia infiltració d’anestèsic local per facilitar procediment i millorar confort i recuperació del pacient. Requereix ingrés hospitalari de la persona entorn de les 24 hores.

Descripció de la tècnica

Les incisions necessàries per dur a terme el lífting facial es realitzen per dins de la línia del pèl, envolten el lòbul de l’orella i ascendeixen per darrere d’aquesta cap al cuir cabellut. D’aquesta manera, les possibles cicatrius seran imperceptibles, ja que quedaran amagades en el cabell i en els plecs de les orelles. En casos seleccionats s’empren tècniques d’incisió curta només davant de l’orella, sense seguir per la part posterior.

Període de recuperació

En el post-operatori, el pacient notarà tibantor en la cara i probablement alguna zona adormida o inflada. A vegades poden sortir morats. Tots aquests símptomes aniran remetent amb el pas dels dies. Al principi les cicatrius tindran un color més rosat i amb el pas del temps aquest color es tornarà similar al color de la pell.
La recuperació és gairebé completa entorn dels 14 dies aproximadament. Per ocultar els signes de la intervenció després de les dues setmanes es pot utilitzar maquillatge. És molt recomanable que no es prengui el sol en els mesos posteriors.