Labioplàstia

La labioplàstia és una cirurgia estètica íntima encaminada al rejoveniment dels genitals femenins mitjançant diverses tècniques. La intervenció més habitual és la labioplàstia de reducció o plàstia de llavis menors, que redueix la grandària dels llavis menors dels genitals de la dona. Es realitza en dones que per raons congènites o pel pas del temps, presenten llavis menors excessivament grans, asimètrics o penjants.

Durada de la intervenció

La durada d’aquesta tècnica oscil·la entre hora i mitja i dues hores. Aquest tipus de procediment quirúrgic es duu a terme generalment mitjançant anestèsia local més sedació. L’hospitalització no és necessària

Descripció de la tècnica

Els llavis menors se situen dins de la vulva, protegits pels llavis majors. La seva grandària, forma, simetria i coloració varien en cada dona i normalment queden ocults després dels llavis majors excepte quan presenten un excés de longitud i grossor, sobresortint i ocasionant certs problemes ja no només estètics. En aquests casos la cirurgia de labioplàstia consisteix bàsicament a tallar l’excés de teixit que sobresurti i donar forma al restant.

Durant la intervenció de labioplàstia de reducció es retira l’excés de teixit gras i mucosa que produeix la hipertròfia i s’elimina la pell sobrant fins a aconseguir un aspecte més agradable i rejovenit.

Període de recuperació

La recuperació és immediata i la pacient pot reincorporar-se a la vida quotidiana l’endemà.