fbpx
 

Ginecomàstia

 

La ginecomàstia consisteix en l’augment anormal de les mames de l’home. La ginecomàstia pot ser produïda per hipertròfia glandular, de teixit gras o una combinació d’ambdues. Aquest augment sol produir-se durant la pubertat. Les causes solen ser variades, des d’efectes secundaris a medicaments, homes sotmesos a tractaments amb estrògens, o un trastorn hormonal produït en la pubertat.

Durada de la intervenció

La durada d’aquesta tècnica oscil·la entre hora i mitja i dues hores. Aquest tipus de procediment quirúrgic es duu a terme generalment mitjançant anestèsia general encara que a vegades pot utilitzar-se anestèsia local més sedació. L’hospitalització és necessària, encara que el pacient pot rebre l’alta en el mateix dia o 24/48 hores després de la intervenció.

Descripció de la tècnica

Descripció de la tècnica quirúrgica consisteix en la combinació de liposucció de la zona i resecció de l’excés de teixit glandular i, en alguns casos, exèresis de l’excés de pell, per aconseguir una disminució del volum mamari.

Període de recuperació

La recuperació és variable entorn dels 4 o 5 dies, recomanant no realitzar grans esforços els durant aquest temps. El pacient podrà tornar a la seva rutina després de 5 a 7 dies. Encara que si és recomanable no realitzar exercici físic ni realitzar grans esforços durant els dos o tres primers mesos.