Extracció de lesions cutànies

La resecció de lesions cutànies tipus lunars, lipomes o quists es realitza sota anestèsia local i aplicant uns principis de tensió elàstica cutània per afavorir la cicatrització. Així mateix, es procedeix a un rigorós tancament de la ferida i a unes mesures estrictes de cicatrització dirigida, amb la finalitat d’obtenir la cicatriu més fina i dissimulada possible.