Dermolipectomia

La dermolipectomia o estirament de cuixes i braços, és un procediment quirúrgic que permet retirar la pell i greix localitzat en les cares internes de braços i cuixes, reafirmar les zones caigudes i millorar així, el contorn d’aquestes zones. El pas dels anys o una brusca pèrdua de pes poden produir una notòria pèrdua d’elasticitat de la pell en la cara interna de les extremitats que produeix un antiestètic descolgament de la pell.

La dermolipectomia aplicada a la zona de les cuixes es denomina dermolipectomia crural i és la tècnica consistent en fraccionar la pell de les cuixes en sentit superior i medial per aconseguir millorar el descolgament i el volum d’aquests.

Per la seva banda, la dermolipectomia de braços es denomina dermolipectomia braquial i es realitza per eliminar l’excés de greix i pell que sol aparèixer en la cara interna dels braços després d’una important pèrdua de pes o pel descolgament natural dels teixits pel pas del temps.

Durada de la intervenció

El tipus d’anestèsia utilitzada per a aquesta classe d’intervencions és general. La durada d’aquesta tècnica quirúrgica pot variar depenent de la complexitat de la intervenció, però sol estar entorn de les 2 o 3 hores. Estirament de cuixes o braços són intervencions que requereixen ingrés hospitalari que vària entre 24 a 48 hores.

Període de recuperació

És molt recomanable abandonar el consum del tabac o una reducció del mateix setmanes abans de la intervenció, ja que això influeix de forma positiva en la vascularització dels teixits i ajuda a una millor cicatrització.

La volta a la normalitat pot estar entorn de les 3-4 setmanes, depenent de l’estat físic previ de la persona. És molt recomanable al voltant d’aquest temps que el pacient iniciï suaument l’exercici físic.