Augment de pòmuls

La cirurgia estètica de pòmuls o malarplastia és la cirurgia destinada a corregir la falta de projecció dels pòmuls o de la seva asimetria. Uns pòmuls simètrics i ben proporcionats aparenten elegància al rostre. Els pòmuls aplanats o disminuïts repercuteixen en l’aparença d’un rostre cansat.

Descripció de la técnica

La malarplastia es realitza accedint per una petita incisió a l’interior de la boca per la qual s’introdueix un implant de silicona o substàncies sintètiques injectables. En els casos d’una zona malar excessivament pronunciada també es redueixen els ossos malars mitjançant un senzill procediment que no deixa cicatrius.